menu
Vyhledávání

Gayatri Meditace Teal Swan

V této meditaci Teal vede posluchače do bezpečného stavu bytí, kde jsou zakomponováni.Z tohoto zakomponovaného stavu bezpečí se posluchač pak aklimatizuje na příjem a dýchání světla, aby později mohli plně obdržet požehnání přímo z Božího světla.Srdce této meditace přichází ve form ě starobylé sanskrtské mantry zvané Gayatri mantra.Gayatri mantra je posluchačům darována tak, že posluchač může vzít vibrace mantry hluboko do svého bytí a dovolit, aby se sám nebo ona osvobodil ze všech nepříznivých situací.

Vyhledávání